All posts by admin

8 miljoner till jämställdhet inom musiken

Repertoaren på våra offentliga scener präglas av en kraftig manlig dominans – den tredje insatsen som regeringen avser att göra sker därför på musikområdet där 8 miljoner kronor avsätts under åren 2011-2014 för att främja en mer jämställd repertoar på Sveriges musikscener.

Regeringen avser att återkomma under våren med ett mer detaljerat uppdrag. läs mer här

Statens musikverk vet inte dock i dagslägen hur dessa pengar ska fördelas, men vi hoppas att man kommer att satsa på de mindre organisationerna eftersom länsmusikorganisationer och konserthus redan har haft sin chans sedan många år tillbaks!

Av de 17,5 miljoner som regeringen i dag beslutat avsätta för att främja jämställdhet inom kulturområdet går hela åtta till musikområdet. Läs mer om jämställdhetssatsningen i kulturen.

Pengarna avsätts under 2011­–2014. Hur pengarna ska hanteras och vem som ska fördela dem är ännu inte beslutat. Regeringen återkommer under våren med detaljerat uppdrag.

En väldigt spännande satsning! Statens musikverk/Stina Westerberg

Material efter seminariet “Vad har hänt sedan sist?” 8/3

Den  8/3 arrangerade Nya Perspektiv på Culturen ett samtal om kvinnor, kompositörer och den experimentella scenen. Samtalet inleds av Tomas Nygren (producent för Nya Perspektiv) med några frågor till panelen.

inledande text: 
Idag kan man skönja en positiv tillväxt för kvinnor inom kompositörsyrket. Ännu är det inte fair game, många ålderdomliga uppfattningar spelar en stor roll även idag om hur kvinnors själv-bild utformas och vilka vägar som är möjliga och betydelsefulla. Musikhistoriens manliga genier präglar än idag en stor roll för vad som är viktigt musikaliskt sett. Detta gäller speciellt inom den klassiska musiken men även inom improvisationsmusiken till stor del. Utöver vissa punktnedslag genom åren (t.ex. LARM, Opus 96) har ett antal viktiga nätverk sedan 2000 talet varit viktiga för kvinnors utökade möjligheter att nå fler beställare. Bl.a. KVAST, IMPRA osv.

Kan vi idag spåra en tillbakagång? När stereotypa bilder via media bidrar till ett passivt, konsumentinriktat skönhetsideal hos unga tjejer? I vilket sammanhang kan de skapa mening som kreatörer? På vilket sätt har männen i t.ex. mansdominerade bandkulturer skapat förutsättningar för kvinnor att kunna känna sig  välkomnade som kompositörer och instrumentalister, och inte bara som vackra vokalister?
Vi botaniserar kring inbjudna nätverk och kollar av dagsläget hur olika aktörer har försökt att få in skapande kvinnor i musiken, hur man ska se på utvecklingen av musikskapare hos yngre generationer?

Lyssna till hela samtalet här:
Paneldiskussion om kvinnor i konst, och improvisationsmusiken (mp3) 1h,51 min, insp. 8/3 2011

Medverkande: Lina Nyberg (IMPRA), Lisa Ullén (FYLKINGEN)
Tebogo Monnakgotla (KVAST), Patrik Karlsson (URUK)

För att få en inblick i samtalet kan man bla. läsa lite i dessa dokument nedan:

PÅ VÄG MOT JÄMSTÄLLD SCENKONST  Kulturrådets skriftserie 2009:1
http://www.kulturradet.se/sv/publikationer_/Pa-vag-mot-jamstalld-scenkonst/

Plats på Scen – Betänkande av Kommittén för jämställdhet inom scenkonstområdet (2006)

http://www.regeringen.se/sb/d/6293/a/62902

Långt kvar till jämställt kulturutövande av Fatima Grönblad och Inga-Bodi l Ekselius
http://www.genus.se/Nyheter/fulltext//forslag-till-jamstalld-scenkonst.cid917698

Ett geni är alltid en man av Anne Jalakas
http://www.genus.se/meromgenus/teman/kultur/ett-geni-ar-alltid-en-man/

Kvinna och musiker? Räkna varken med pengar eller priser!
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=3358&artikel=3487224