8 miljoner till jämställdhet inom musiken

Repertoaren på våra offentliga scener präglas av en kraftig manlig dominans – den tredje insatsen som regeringen avser att göra sker därför på musikområdet där 8 miljoner kronor avsätts under åren 2011-2014 för att främja en mer jämställd repertoar på Sveriges musikscener.

Regeringen avser att återkomma under våren med ett mer detaljerat uppdrag. läs mer här

Statens musikverk vet inte dock i dagslägen hur dessa pengar ska fördelas, men vi hoppas att man kommer att satsa på de mindre organisationerna eftersom länsmusikorganisationer och konserthus redan har haft sin chans sedan många år tillbaks!

Av de 17,5 miljoner som regeringen i dag beslutat avsätta för att främja jämställdhet inom kulturområdet går hela åtta till musikområdet. Läs mer om jämställdhetssatsningen i kulturen.

Pengarna avsätts under 2011­–2014. Hur pengarna ska hanteras och vem som ska fördela dem är ännu inte beslutat. Regeringen återkommer under våren med detaljerat uppdrag.

En väldigt spännande satsning! Statens musikverk/Stina Westerberg