Category Archives: Debatt

Film om Re-Spaces residensprojekt på TV i två avsnitt. Sändningsstart 4/11

En film om vårt residensprojekt Re-Spaces

respaces2-charlotte-sthlm-concert-500px
Charlotte Hug, Viola (extended bow technique) i Re-Spaces #2, Capitol, 25 April 2013

Vi gjorde en film om Re-Spaces residensprojekt som nu kommer att sändas i två 35 minuters avsnitt i Öppna Kanalen, Västerås med start vecka 45 (första avsnittet) och följande vecka 46 (andra avsnittet). Repris avsnitt 1 vecka 47 och repris avsnitt 2 vecka 48. De kommer också sändas över jul (v50 – v1)

sändningstider V45 programtablå för vecka 45 >>> (pdf)

sändningstider V46 programtablå för vecka 46 >>> (pdf)

Uppdaterat! De finns nu tillgängliga på nätet i HD formatet på Youtube:
https://www.youtube.com/watch?v=E_8aSONkRLU   (Del 1)

https://www.youtube.com/watch?v=gYKb9hRJARw   (Del 2)

Varje avsnitt blandar intervjuer och musik ifrån residenset, med konsert i slutet.

Medverkande musiker Re-Spaces #1 (Avsnitt 1):

Stine Johanne Janvin Motland (NOR)röst
Lotte Anker (DNK), träblås
Ståle Liavik Solberg (NOR), trummor
Helena Espvall (SWE-USA), cello
Joe Williamson (CAN – SWE), kontrabas
Lisa Ullén (SWE), piano

Medverkande musiker Re-Spaces #2 (Avsnitt 2):

Charlotte Hug (CHE) – viola
Joel Grip (SWE) – kontrabas
Magnus Granberg (SWE) – klarinett
Lisa Ullén (SWE) – piano

 

Tanken med Re-Spaces residensprojekt är att bygga upp ett nätverk och plattform för experimentella musikaliska processer och akter ur ett nationellt och internationellt perspektiv.

Vi vill lyfta fram och fylla en funktion för musiker som söker nya sammanhang att spela i. Vi intresserar oss för vilka miljöer och förutsättningar man vill verka i. I residensformen kan musiker få tid att mötas och utforska nya uttryck, skapa kommunikation och innehåll i ett kreativt sammanhang. Fokus har varit att kunna etablera kreativa förutsättningar för musiker att ägna fokuserad tid för ett koncentrerat möte och nyskapande arbete under residensperioden. Ett arbete som också ger avtryck från ett nationellt och internationellt perspektiv.

Lisa Ullén, Curator
Tomas Nygren, Producent

 

respaces2-lisa-magnus-joel-sthlm-concert-500px
Lisa Ullén, Magnus Granberg, Joel Grip i Re-Spaces #2, Capitol, 25 April 2013

respaces1-sthlms2012-sextet-lotte-stine-lisa-500px
Lotte Anker, Lisa Ullén, Stine Motland, Teaterstudio Lederman i Re-Spaces #1, 19 okt 2012

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

Läs mer om Re-Spaces här >>>

Re-Spaces – Artist in Residence 2012-2013

Statens Musikverk har beviljat Nya Perspektiv medel för ett nationellt och internationellt utvecklingsprojekt:

Re-Spaces – Artist in Residence 2012-2013

mycket glädjande tycker vi!

Re-Spaces är ett fristående projekt i residensform som är tänkt att vitalisera med två konserter per residens samt videofilmer och mycket annat!

Nya Perspektiv samarbetar i detta projekt med:

Västmanlandsmusiken

Västerås Stad

mer info om vårt upplägg och status för detta projekt kommer uppdateras löpande på hemsidan.


8 miljoner till jämställdhet inom musiken

Repertoaren på våra offentliga scener präglas av en kraftig manlig dominans – den tredje insatsen som regeringen avser att göra sker därför på musikområdet där 8 miljoner kronor avsätts under åren 2011-2014 för att främja en mer jämställd repertoar på Sveriges musikscener.

Regeringen avser att återkomma under våren med ett mer detaljerat uppdrag. läs mer här

Statens musikverk vet inte dock i dagslägen hur dessa pengar ska fördelas, men vi hoppas att man kommer att satsa på de mindre organisationerna eftersom länsmusikorganisationer och konserthus redan har haft sin chans sedan många år tillbaks!

Av de 17,5 miljoner som regeringen i dag beslutat avsätta för att främja jämställdhet inom kulturområdet går hela åtta till musikområdet. Läs mer om jämställdhetssatsningen i kulturen.

Pengarna avsätts under 2011­–2014. Hur pengarna ska hanteras och vem som ska fördela dem är ännu inte beslutat. Regeringen återkommer under våren med detaljerat uppdrag.

En väldigt spännande satsning! Statens musikverk/Stina Westerberg

Material efter seminariet “Vad har hänt sedan sist?” 8/3

Den  8/3 arrangerade Nya Perspektiv på Culturen ett samtal om kvinnor, kompositörer och den experimentella scenen. Samtalet inleds av Tomas Nygren (producent för Nya Perspektiv) med några frågor till panelen.

inledande text: 
Idag kan man skönja en positiv tillväxt för kvinnor inom kompositörsyrket. Ännu är det inte fair game, många ålderdomliga uppfattningar spelar en stor roll även idag om hur kvinnors själv-bild utformas och vilka vägar som är möjliga och betydelsefulla. Musikhistoriens manliga genier präglar än idag en stor roll för vad som är viktigt musikaliskt sett. Detta gäller speciellt inom den klassiska musiken men även inom improvisationsmusiken till stor del. Utöver vissa punktnedslag genom åren (t.ex. LARM, Opus 96) har ett antal viktiga nätverk sedan 2000 talet varit viktiga för kvinnors utökade möjligheter att nå fler beställare. Bl.a. KVAST, IMPRA osv.

Kan vi idag spåra en tillbakagång? När stereotypa bilder via media bidrar till ett passivt, konsumentinriktat skönhetsideal hos unga tjejer? I vilket sammanhang kan de skapa mening som kreatörer? På vilket sätt har männen i t.ex. mansdominerade bandkulturer skapat förutsättningar för kvinnor att kunna känna sig  välkomnade som kompositörer och instrumentalister, och inte bara som vackra vokalister?
Vi botaniserar kring inbjudna nätverk och kollar av dagsläget hur olika aktörer har försökt att få in skapande kvinnor i musiken, hur man ska se på utvecklingen av musikskapare hos yngre generationer?

Lyssna till hela samtalet här:
Paneldiskussion om kvinnor i konst, och improvisationsmusiken (mp3) 1h,51 min, insp. 8/3 2011

Medverkande: Lina Nyberg (IMPRA), Lisa Ullén (FYLKINGEN)
Tebogo Monnakgotla (KVAST), Patrik Karlsson (URUK)

För att få en inblick i samtalet kan man bla. läsa lite i dessa dokument nedan:

PÅ VÄG MOT JÄMSTÄLLD SCENKONST  Kulturrådets skriftserie 2009:1
http://www.kulturradet.se/sv/publikationer_/Pa-vag-mot-jamstalld-scenkonst/

Plats på Scen – Betänkande av Kommittén för jämställdhet inom scenkonstområdet (2006)

http://www.regeringen.se/sb/d/6293/a/62902

Långt kvar till jämställt kulturutövande av Fatima Grönblad och Inga-Bodi l Ekselius
http://www.genus.se/Nyheter/fulltext//forslag-till-jamstalld-scenkonst.cid917698

Ett geni är alltid en man av Anne Jalakas
http://www.genus.se/meromgenus/teman/kultur/ett-geni-ar-alltid-en-man/

Kvinna och musiker? Räkna varken med pengar eller priser!
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=3358&artikel=3487224