Nya Perspektiv / Thymeshift Elektronix under inspirationsdagen “Digital Arena”

Ditigal Arena-3299857_1200_675

Den 3 Juni deltog Johan Björklund som representant för Nya Perspektiv / Thymeshift Elektronix under inspirationsdagen “Digital Arena” på Aros Kongresscenter i Västerås.
Under dagen presenterades vårt workshop-projekt “Öppna öron” för deltagarna som kom från skolvärlden i Västerås (från förskola till högskola) men också från näringslivet (t.ex Microsoft och Bombardier).
Presentationen togs emot mycket väl och väckte frågor både under presentationen, men även informellt under lunch och kaffepaus.
Johan deltog även i en workshop där de medverkade fick samverka och diskutera om digitala hjälpmedel i skolan och samhället.

Info om dagen från arrangören:
Västerås skolverksamheter är en av de ledande kommunerna inom det digitala lärandet. Många lärare har utvecklat nya arbetssätt som främjar elevers lärande.
För att fler ska kunna ta del av dessa arbetssätt behöver vi hitta nya former för att dela och sprida goda exempel.
Vi har nu startat ett utvecklingsprojekt med stöd från Vinnova med syfte att skapa en digital arena där vi vill samla den främsta pedagogiken.
Vi bjuder nu in aktörer från Sveriges kommuner och landsting, skola, högskola, näringsliv och föreningsliv till ett första inspirationsmöte.
Syftet med mötet är att samla erfarenheter och visioner som kan ligga till grund för vår behovsinventering.

Nya Perspektiv: Västerås alternativa musikscen!