Program 1999-2009

Under 1999-2009 drevs Nya Perspektiv med hjälp av verksamhetsledaren, producenten och eldsjälen Lennart Nilsson.

program höst 2009 >>> (föreningen drevs hösten 2009 av Thomas Gunillasson)

program vår 2009 Perspectives >>> samt programblad pdf >>>

program höst 2008 pdf >>>

program vår 2008 >>>

program höst 2007 pdf >>>

program vår 2007 Perspectives >>>

program höst 2006 >>>

program vår 2006 pdf >>>

program höst 2005 pdf >>>

program vår 2005 pdf >>>

program höst 2004

program vår 2004 Perspectives >>>

program höst 2003

program vår 2003

program höst 2002

program vår 2002

program höst 2001

program vår 2001

program höst 2000

program vår 2000

program höst 1999

program vår 1999

Nya Perspektiv: Västerås alternativa musikscen!