personlig information och nyhetsbrev

Hantering av personlig information

På nyaperspektiv.se används förnärvarande inga cookies och enhetsidentifierare. Detta eftersom dessa endast rör inloggningar (wordpress), vilket inte är fallet för besökande som inte loggar in.
Vi sparar inte någon information själva på websidan och vidarebefordrar inte heller någon annan information till tredje part.

Den enda information vi sparar är e-postlista för de som prenumererar på vårt nyhetsbrev, medlemsmartikel (innehåller postadresser), press-kontakter samt styrelsens e-post adresser.

Mer information om dataskyddsförordningen:

Datainspektionen
https://www.datainspektionen.se/lagar–regler/dataskyddsforordningen/

EU General Data Protection Regulation
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679

Nya Perspektiv: Västerås alternativa musikscen!