Info

En alternativ scen i Västerås.

Nya Perspektiv startade 1999 som ett musikprojekt och är nu en ideell förening med samma namn. Vi vill presentera samtida musik, ljudkonst och mycket annat, t ex musik i gränsområdet mellan olika musikgenrer, och kombinationer musik-dans, musik-poesi och musik-bildkonst. Vår ambition är att skapa hållbara förutsättningar för att erbjuda samtida musik, agera som ett alternativ till mer kommersiella musikaktörer och att skapa kreativa processer i regionen.

Huvuddelen av artisterna är etablerade, inte sällan på den internationella scenen. Nya Perspektiv satsar emellertid också på de unga, ännu inte etablerade, framför allt genom att erbjuda en konsertscen. Detta sker genom en blandning av olika aktiviteter och konsertkvällar. Inom det senare dominerar olika former av elektroakustisk musik och ljudkonst, men också i andra musikaliska och konstnärliga gränsområden.

Under de år Nya Perspektiv funnits har ett fruktbart samarbete etablerats med bland annat: Kultur, idrotts och fritidsnämnd, Västmanlandsmusiken, Sveriges Radio P2, Västerås domkyrka, Västerås konstmuseum, arrangörsföreningarna URUK – Uruppförandeklubben (Västerås), IDKA (Gävle), Memento (Eskilstuna), VEMS och SEAMS (Stockholm) och FrimSYD (Malmö). Det senare samarbetet sker inom RANK (Riksförbundet Arrangörer av Nutida Konstmusik).

Konsertarrangör: grunden i Nya Perspektiv.

Nya perspektiv började 1999 med att erbjuda en alternativ musikscen i Västerås och de flesta av föreningens konserter är numera belägna på Slottsgatan 19 på Klubb 19.
Aktuellt program hittar du här >>>
Programmet drivs med bidrag ifrån Västerås stad, Västmanlandmusiken samt Statens Kulturråd

Om inget annat anges:
Lokal: Klubb19, Slottsgatan 19, Västerås.
Tid: se evenemanget
Entré: 100 kr. och för studerande 80kr.
Entré för medlemmar: 80 kr. för studerande 60 kr.
Medlemsavgift: 20kr per år.
Medlemmar som är 18 år eller yngre får alltid fri entré! 

Nya Perspektiv på webben.
Hemsidawww.nyaperspektiv.se
snabblänk till Facebookgrupp: www.tinyurl.com/face-book-nyaperspektiv

Nyhetsbrev på e-post.
Om du vill prenumerera på vårt nyhetsbrev kan du enkelt bara gå hit:

Nyhetsbrev

Information om Nya Perspektiv kan fås av producent Tomas Nygren.

Bokningar och förslag till spelningar ska mailas (använd ej telefon!) till:
Booking and proposals for gigs shall be mailed (don’t use phone!) to:

Kom-i-håg om du mailar en länk till dina ljudklipp på nätet (t.ex. myspace) istället för att posta en CD-skiva sparar du in en massa naturresurser vilket vi tycker är bra!

Fakturaärenden (adress), reseersättning samt registreringsnummer för utländska artister m.m. Även Website och nyhetsbrev:

Av personliga skäl vill föreningen inte ha sin postadress på webbsidan.
Detta eftersom den går till samma adress som privatpersonerna bakom föreningen.
Om du vill skicka något till föreningen kan du enklast e-maila oss vilken adress det ska till (beroende om det är t.ex. faktura eller programförslag).

Nya Perspektiv: Västerås alternativa musikscen!