Filosofier


Tomas Nygren (producent för NP) i dialog med Taku Unami, Perspectives 2009 © Foto Anna Kharkina

Musikfilosofier

Charmed by Ghosts av Johan Redin, english (2012) (pdf)
“Do we know what music is? is it a grouping of sounds, arranged in an individual way, occurring under a chosen duration?”
Ifrån Perspectives 2012 programbok.

Filosofi för Nya Perspektiv av Jennifer Espling (2009) (pdf)
En korfattad programförklaring och förhållningssätt.

Om musikens värde av Lennart Nilsson (2009) (pdf)
En filosofisk betraktelse om hur musiken, hjälper oss att förstå och finna oss till rätta i verkligheten.
Katalogtext för Perspectives 2009.

Ljud musik improvisation av Lennart Nilsson (2005) (pdf)
En filosofisk text om hur musiken visar, att en kaotisk och skrämmande värld
kan ordnas och kontrolleras.

Nya Perspektiv: Västerås alternativa musikscen!