19/3 Helena Wahlström och Naoko Sakata

Wahlström-Naoko-IMG_4044LL-500px

I sin strävan efter ett sant uttryck spelar de sig genom ett landskap av humor och galenskap. Med stora kontraster mellan glädje och sorg, intensitet och lugn, hopp och förtvivlan, inspirerar de lyssnarna att söka både inom och utanför sig själva. Deras repertoar är rotad i fri improvisation, vilket också uttrycks i deras ursprungliga kompositioner. Med spontanitet och renhet i sitt spel möjliggörs improvisationer som sträcker sig långt bortom ytan, hela vägen till kärnan.

Helena Wahlström – röst
Naoko Sakata – piano