in memoriam Lennart Nilsson (1937-2022)

Föreningen Nya Perspektivs grundare Lennart Nilsson avled på midsommardagen 25/6 2022.

Vi sänder våra tankar till alla anhöriga och speciellt till Gunnel Nilsson och de närmaste som tagit hand om honom den senaste tiden.

Lennart var Nya Perspektivs men också tidigare jazzklubben Village’s eldsjäl. Från mitten på 80-talet och framåt skapade Lennart ett omättligt antal konserter och musikupplevelser för Västerås och regionen på Villagescenen och sedan från hösten 1999 var det Nya Perspektiv som ersatte detta med fokus på samtidsmusiken.

Avtrycket från Lennarts engagemang och envist kämpande för att skapa modernitet och resurser inom den samtida konsertscenen är enormt. Inom jazzen och senare samtida improvisationsområdet och konstmusik skapades stora förutsättningar och möten mellan svenska och internationella musiker. På många sätt var projektet Nya Perspektiv en utveckling av ett område som Lennart redan under sin tid på Jazzklubben Village i Västerås var med och skapade. Många av hans musiker och andra arrangörskontakter möjliggjordes där. Utvecklingen siktade mot en strävan att möjliggöra konserttillfällen (till en blygsam entréavgift) av de mest namnkunniga, progressiva och nydanande musikerna inom improvisationsmusikens områden, därtill också ett antal utflykter inom noterad konstmusik och elektronisk musik. Den internationella prägeln var stark redan ifrån början, då den första musikern som spelade under Nya Perspektivs koncept var Marilyn Crispell. Hon var också dessutom utsprunget till namnet: New Perspectives.

Förutom konsertscen i Västerås, bidrog Lennart till att göra tre monumentala festivaler: Perspectives 2004, Perspectives 2007 samt Perspectives 2009. Man kan gott säga att dessa tre festivaler satte verkligen Västerås på världskartan. Läs mer om dessa festivaler här: https://nyaperspektiv.se/NEW/perspectives2004.html

Jag rekommenderar att besöka Lennarts hemsida för hans egna redogörelse och läsvärda formuleringar om hans arbete inom musikområdet: http://www.lennart-nilsson.se/inledning/musik/

Lennart vid pianot på hans 60-års dag på Village. foto: Gunnar Holmberg.

Det många kanske inte vet var också att Lennart var själv en väldigt fin jazzpianist. Trots att han själv inte nämnde sitt egna musikskapande i någon större utsträckning är det värt att lyssna på en inspelning ifrån hans 60-års firande på Village (välj tredje låten, ett härligt swing!): http://www.lennart-nilsson.se/musikillustrationer/musik-fran-min-60-arsfest-pa-village-den-181-1997/

Min personliga kontakt med Lennart startade runt 2002 och detta efter några gångers besök vid konserter på Culturen i Västerås. Jag föreslog att hjälpa honom med broschyrer och affischer.
Jag producerade ett antal grafisk vågade affischer genom åren som speglade musikens progressiva samtidsfokus, och det var inspirerande att Lennart alltid mottog dessa med stort engagemang. I och med att jag också arbetade sedan som tekniker på Culturen under åren runt 2003-2005 fick jag också ett yrkesrelation till honom förutom det ideella arbete som vi och några andra av den yngre generationen tillförde föreningen. Lennart tror jag var nog väldigt fallen för att skapa en familjär och kärleksfull situation för alla som medverkade i projektet. Vid träffar och styrelsemöten i hans villa bjöds det alltid på förstklassig mat!

Det förekom aldrig något bekymmer för mig med Lennarts “smalare” profil och koncept för Nya Perspektiv. Med en bakgrund som samtida yrkeskonstnär förefall det väldigt naturligt att detta “jazzutvecklande” koncept närmade sig konstområdets domäner på många sätt, egentligen en utveckling som börjat långt tidigare i jazzens historia med förgreningar allt efter 50 och 60 talet. Det var förstås nödvändigt att visa fram denna utveckling och även lyfta vissa områden som då inte hade fått ett genomslag i Sverige. Riksförbundet RANK som Lennart också var aktiv i var en del av samma process. Publiken tog inte bara emot men kom att bli medskapare i en unik satsning som också genererat mycket mer utöver konserter. Under de åren som t.ex. de större Perspectivesfestivalerna genomfördes kan man höra än idag svallvågor av efterdyningar, fruktsamma musikaliska möten, men också männskor som har träffats och skapat ett liv tillsammans.

Vi planerar att skapa en minneskonsert inom snar framtid för Lennart.

Tack för all musik Lennart!

producent Tomas Nygren