20/11 SKOGEN med internationella gäster

20/11 SKOGEN med gästerna Angharad Davies, Toshimaru Nakamura och Ko Ishikawa

Skogen är en ensemble som verkar i ett eget litet gränsområde mellan kammarmusik och improvisationsmusik! Den dynamik som uppstår i förhållandet mellan komposition och improvisation, mellan individiuella och kollektiva arbetsprocesser, resulterar i en djupt poetisk musik som på ett lika diskret som till synes paradoxalt vis förenar enhet med mångfald, ordning med frihet, historia med samtid.

Ensemblen består utöver de svenska musikerna vid detta tillfälle av de internationella gästerna Angharad Davies och Toshimaru Nakamura, med vilka man tidigare samarbetat.

Ensemblen har även bjudit in den japanske sho-spelaren Ko Ishikawa, vilken utöver sitt arbete med traditionell japansk gagaku-musik är djupt involverad i den samtida musiken, där han bland annat hörts i samarbeten med musiker och tonsättare som Otomo Yoshihide, Yuji Takahashi, Evan Parker och Julio Estrada.

Vid konserten kommer ensemblen att framföra ett nyskrivet stycke av Magnus Granberg.

Anna Lindal, violin
Angharad Davies, violin
Leo Svensson Sander, cello
Henrik Olsson, slagverk
Erik Carlsson, slagverk
John Eriksson, vibrafon
Magnus Granberg, piano
Petter Wästberg, elektronik
Toshimaru Nakamura, no-input mixing board
Ko Ishikawa, sho