Raspberry Pi som musik och ljudkonstverktyg

Raspi_Colour_R

Vi startar ett projekt under våren med att se vilka möjligheter som finns för musiker och ljudkonstskapare med att arbeta med enkortsdatorn Raspberry Pi.

Vi planerar att ha en workshop under Norbergfestivalen 2013 om allt går vägen.

Vill du vara med i processen?

Kontakta Tomas Nygren >>>

läs mer på http://www.raspberrypi.org/