Category Archives: Artister

Nya Perspektiv på Kulturnatten 22 Sept, Box 2, Culturen

20.00 – 21.00 The Schematics är en svensk/amerikansk ensemble baserad i Stockholm. Kvartettens arbete har en fot i improvisationsmusiken och en annan i den komponerade konstmusiken. Gruppen har släppt fem skivor och gjort konserter på bland annat Fylkingen, Frim, Moderna Museets Bucky Dome och Geiger-festivalen.

Svenska Dagbladet ger ensemblens senaste album Four Compositions betyget fem av sex (16 november 2011) och skriver: ”Formen uppenbarar sig aldrig i melodier eller rytmer, snarare i ljudliga och koncentrerade tillstånd. Inte heller finns någon egentlig riktning, bara ett mycket starkt och känsligt nu. Just detta gör The Schematics så väldigt speciella”.

Katt Hernandez (Violin), Erik Blennow Calälv (Basklarinett), Daniel Karlsson (Gitarr & Elektronik), Ludvig Elblaus (Elektronik)

mer info >>>

 

21.30 – 22.00 Legoland: En hemlig spion skriver noteringar om hemliga radiosändningar. Obs! baserat på verkligt material! teaser: >>>

 

22.20 – 23.00 (ca)  Med David Videfrosts soloprojekt Stillheten och hans tolvsträngade gitarr glider vi in i den stilla natten.

mer info >>>

 

samtliga konserter i Box 2, Culturen, fri entré

Material efter seminariet “Vad har hänt sedan sist?” 8/3

Den  8/3 arrangerade Nya Perspektiv på Culturen ett samtal om kvinnor, kompositörer och den experimentella scenen. Samtalet inleds av Tomas Nygren (producent för Nya Perspektiv) med några frågor till panelen.

inledande text: 
Idag kan man skönja en positiv tillväxt för kvinnor inom kompositörsyrket. Ännu är det inte fair game, många ålderdomliga uppfattningar spelar en stor roll även idag om hur kvinnors själv-bild utformas och vilka vägar som är möjliga och betydelsefulla. Musikhistoriens manliga genier präglar än idag en stor roll för vad som är viktigt musikaliskt sett. Detta gäller speciellt inom den klassiska musiken men även inom improvisationsmusiken till stor del. Utöver vissa punktnedslag genom åren (t.ex. LARM, Opus 96) har ett antal viktiga nätverk sedan 2000 talet varit viktiga för kvinnors utökade möjligheter att nå fler beställare. Bl.a. KVAST, IMPRA osv.

Kan vi idag spåra en tillbakagång? När stereotypa bilder via media bidrar till ett passivt, konsumentinriktat skönhetsideal hos unga tjejer? I vilket sammanhang kan de skapa mening som kreatörer? På vilket sätt har männen i t.ex. mansdominerade bandkulturer skapat förutsättningar för kvinnor att kunna känna sig  välkomnade som kompositörer och instrumentalister, och inte bara som vackra vokalister?
Vi botaniserar kring inbjudna nätverk och kollar av dagsläget hur olika aktörer har försökt att få in skapande kvinnor i musiken, hur man ska se på utvecklingen av musikskapare hos yngre generationer?

Lyssna till hela samtalet här:
Paneldiskussion om kvinnor i konst, och improvisationsmusiken (mp3) 1h,51 min, insp. 8/3 2011

Medverkande: Lina Nyberg (IMPRA), Lisa Ullén (FYLKINGEN)
Tebogo Monnakgotla (KVAST), Patrik Karlsson (URUK)

För att få en inblick i samtalet kan man bla. läsa lite i dessa dokument nedan:

PÅ VÄG MOT JÄMSTÄLLD SCENKONST  Kulturrådets skriftserie 2009:1
http://www.kulturradet.se/sv/publikationer_/Pa-vag-mot-jamstalld-scenkonst/

Plats på Scen – Betänkande av Kommittén för jämställdhet inom scenkonstområdet (2006)

http://www.regeringen.se/sb/d/6293/a/62902

Långt kvar till jämställt kulturutövande av Fatima Grönblad och Inga-Bodi l Ekselius
http://www.genus.se/Nyheter/fulltext//forslag-till-jamstalld-scenkonst.cid917698

Ett geni är alltid en man av Anne Jalakas
http://www.genus.se/meromgenus/teman/kultur/ett-geni-ar-alltid-en-man/

Kvinna och musiker? Räkna varken med pengar eller priser!
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=3358&artikel=3487224