np-fil-image2

Ladda ner aktuellt program!

 

ladda ner här >>>>>>  (pdf)

 

 

denna pdf kräver Adobe Reader v.9 eller senare för att visas på rätt sätt

med reservation för ev. ändringar

Nya Perspektiv: Västerås alternativa musikscen!