personlig information och nyhetsbrev

Hantering av personlig information På nyaperspektiv.se används förnärvarande inga cookies och enhetsidentifierare. Detta eftersom dessa endast rör inloggningar (wordpress), vilket inte är fallet för besökande som inte loggar in. Vi sparar inte någon information själva på websidan och vidarebefordrar inte heller någon annan information till tredje part. Den enda information vi sparar är e-postlista för … Continue reading personlig information och nyhetsbrev