Om föreningen

POMBO våren 2011 foto: Ingemar Johansson

§1. Ändamål

Nya Perspektiv är en ideell och oberoende förening med ändamål att presentera den nutida improvisationsmusiken, konstmusiken och andra närliggande kreativa uttryck.

detta skall ske genom att

– Producera konserter
– Genomföra prova­-på verksamhet
– Stödja unga musiker genom att tillhandahålla en konsertplattform
– Samarbeta med olika andra musikarrangörer

§2. Medlemskap

Medlemskap i föreningen kan förvärvas av såväl föreningar som privatpersoner. Några speciella krav för att bli antagen som medlem finns ej, förutsatt att medlemsavgiften betalas. För att bli aktiv medlem finns dock krav på engagemang i föreningen och dokumenterad verksamhet. Aktiva medlemmar har möjlighet att arrangera/medverka i konserter hos Nya Perspektiv. Medlemmar får rabatt på föreningens entréavgifter.

Ansökan om aktivt medlemskap prövas av styrelsen.
Medlemsavgiften bestäms av årsmötet och skall erläggas inom den tid styrelsen fastställer.

läs mer ur stadgarna i dokumentet nedan!

Föreningens styrelse (antagna enl. Årsmöte 2014)

Ordförande: Johan Lif

Vice Ordförande: Johan Björklund

Ledamot: Jennifer Espling

Ledamot: Thomas Gunillasson

Suppleant: Robert Pörschke

Suppleant: Susanne Thorstensson

Kassör: Voice Redovisning (extern) www

Valberedning: Susanne Thorstensson

Löpande verksamhet, konserter

Verksamhetsledare/Producent: Tomas Nygren

Dokument

Föreningens stadgar (uppdaterad 2013) >>> (pdf)

Föreningens policydokument (2010) >>> (pdf)